Disclaimer & privacy

VOORBEHOUD:

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van drukfouten en/of typefouten. Wij streven ernaar de producten op deze website continue up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen.

COPYRIGHT:

Copyright IB Trading, vorwerkstofzuigers.nl.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij IB Trading en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is daarom ook niet toegestaan om te worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IB Trading. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van IB Trading wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpaginas van IB Trading is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IB Trading, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.